Bygglet erbjuder full integration med Björn Lundén

Bygglet tillhandahåller ett projektverktyg som håller ordning på företagens arbetstimmar, inköp och kostnader. Systemet hanterar allt i projekten och kan nås både via dator och app.
Bygglet strävar ständigt efter att Sveriges byggbolag skall kunna jobba smartare och smidigare. Därför har Bygglet nu byggt en fullständig integration med Björn Lundén.

Att kombinera BL’s ekonomisystem, utbildningar och informationslösningar med Bygglets lättanvända projektverktyg, skapar den helhet som hantverkarna har behov av i sin verksamhet

“Det finns många fördelar med att kombinera BL Administration med Bygglet”, säger Hanna Konyi, VD på Bygglet. “Våra och BL’s kunder kommer spara mycket tid, få en helt annan koll och därmed minska risken för fel. Våra framgångar har byggt på att vi på djupet tar alla mindre och medelstora byggföretag på största allvar för att möta deras behov. Hjärtat i verksamheten handlar om att förenkla hantverkarnas vardag och göra dem mer framgångsrika och lönsamma. Samarbetet med BL innebär att väldigt många kunder i båda bolagen får en sömlös koppling och därmed slipper mycket dubbelarbete när man enkelt synkar fakturor, och tidsredovisning”.

Presskontakt
Katja Widlund

katja.widlund@bygglet.com
072-046 03 95

Insiderns guide till Formulär – med Betonghåltagning i Göteborg AB

Äntligen seriestart! I den första (och sista?) sista delen av ”Bygglets dolda uppfinnare” möter vi kunden som är hjärnan bakom funktionen Formulär. Vad är fördelen med digitala egenkontroller, riskanalyser och checklistor? Och hur i hela friden kan det löna sig att betala 199 kr/mån för funktionen?

Linda Dahlin är inte bara Byggletkund och spindeln i nätet på Betonghåltagning i Göteborg AB. Det var också hon som ringde och frågade om ”vi inte kunde lösa det här med formulär”.
Det Linda saknade var framförallt en funktion för digitala riskanalyser, egenkontroller och checklistor. Då frågade vi om hon inte kunde tänka sig att vara med som testpilot. Nu, ungefär ett halvår efter att Formulär lanserades, bad vi henne att utvärdera funktionen.

Fem fördelar med Formulär – enligt Linda

1. Inga lösa papper

– Innan Bygglet och Formulär hade vi lösa lappar med riskanalyser och egenkontroller som skannades in. Det blev väldigt mycket jobb och vi hade ingen koll på vad som skickades ut och vad som kom tillbaka. I dag slipper jag pappershögen och jag slipper sitta och sammanställa allting med papper, penna och miniräknare.

2. Säkrare arbetsmiljö

– Innan Formulär kunde egenkontrollerna ibland göras i efterhand. Det är inte alls bra, det handlar ju om att medarbetaren ska tänka till innan ett arbete påbörjas så att ingen skadar sig. Men numera är kontrollerna en självklar del av arbetsrapporten, lika naturlig som att fylla i sin arbetstid.

3. Slipp sanktionsavgifter vid inspektion

– Säg att Arbetsmiljöverket gör en kontroll. Då gäller det att ha sina formulär ifyllda och klara på plats. Annars kan man få betala en sanktionsavgift, och den riskerar ju att kunna bli ganska kostsam.

4. Skräddarsy dina egna mallar

– Man bygger sina formulär själv och det är väldigt smidigt. Man kan lägga till egen text och en massa olika val. Det är ganska likt ett Googleformulär och det är egentligen bara att utgå från befintliga mallar som finns att hitta på nätet.

5. Spara tid varje månad

– Med Formulär blir det obligatoriskt för medarbetarna att fylla i riskanalyser och egenkontroller, som ju måste finnas på plats. Förut hände det att jag inte fick in pappren. Jag har tjänat in massa tid på att slippa jaga in dem – och inte minst en massa ork och kraft.

Betonghåltagning i Göteborg AB är ett renodlat håltagningsföretag som jobbar i Göteborg med omnejd. Företaget har 18 medarbetare.

Nyfiken på Formulär?

Kontakta vår support på 0770-17 65 60, eller maila support@bygglet.com

Pernilla tipsar – “Det händer på Bygglet!”

Under sommaren har vi arbetat med en ny funktionalitet för Projekt – en flik under Projekt som visar projekthändelser. Syftet med funktionen är att visa en sammanställning över viktiga och centrala händelser för ett projekt.

När du öppnar ett projekt från projektlistan finns nu ytterligare en valbar flik – “Händelser”. Denna flik visar en sammanställning över viktiga och centrala händelser för aktuellt projekt (likt fliken Händelser vi har för kund i dag). Fliken Händelser ska även fungera som en logg där du ser av vem och när (klockslag) händelsen inträffat. Den visas även för underprojekt och ÄTOR.

Du väljer själv för vilken månad du vill se händelsen och du kan filtrera loggen och skriva in egna noteringar, tex när vilka leveranser skall komma eller när olilka typer av arbeten utförts.

Händelser som visas i loggen:

  • Projekthändelser – statusförändringar
  • Faktura- och påminnelsehändelser
  • Egna noteringar
  • Formulärhändelser (inskickade formulär)
  • Godkända tid- och artikelregistreringarVarje typ av händelse visas med specifik färg och ikon enligt samma princip som kundhändelser.

Ny funktionalitet gällande Formulär

Egenkontroller, Checklistor och Riskanalyser

Lanseringen av Formulär innan jul har varit en succé och nu vill vi underlätta ytterligare för att göra jobbet mer effektivt och enkelt. Det mesta kring Formulär är en “inställningsfråga”!

• Formulärsmall automatiskt som standard på Projekt

Äntligen slipper du lägga upp formulär om och om och om igen! Har du ett återkommande formulär på dina projekt, kan du nu via en enkel inställning se till att de automatiskt läggs till varje gång ett nytt projekt skapas.

Under “inställningar” markerar du att mallen skall användas som standardmall och antalet mallexemplar som skall genereras vid skapandet av ett nytt projekt. När projektet sedan sparas får formuläret status “Pågående” och blir tillgängligt för personalen i appen. Läs mer här.

• Kommentarsfält läggs till automatiskt för frågekomponenter

För frågekomponenterna finns nu ett nytt fält där det är möjligt att ange en kommentar för aktuell fråga/kontrollpunkt. Kommentarsfältet aktiveras per automatik när du lägger till en ny frågekomponent och kommentaren kommer även att visas på pdf:en och i Fyll-i-läget för administratören. Läs mer här.

• Planera och lägg till Formulär, utan att låsa tidsregistreringen genom att ange ett slutdatum

Många har efterfrågat möjligheten att kunna planera och koppla sina formulär till ett projekt utan att låsa tidsregistreringen. Nu kan du själv välja vilket datum formuläret skall vara utfört och inskickat. Läs mer här.

• Formuläret är automatiskt “Tillgänglig för alla”

Nu är det möjligt för alla som har behörighet till projektet att fylla i ett formulär, dvs formuläret är tillgängligt för alla att fylla i, även om en annan person redan börjat arbeta med det. Inställningen är automatiskt aktiverad, vilket innebär att all personal som har behörighet till projektet, både kan se och fylla i formuläret samt skicka in det (enligt först till kvarn principen). Läs mer här.

Vill du aktivera Formulärstjänsten för endast 199kr/mån?

Ring vår support, 0770-17 65 60 eller maila support@bygglet.com, så ser vi till att få dig upp på banan.

Se formuärsfunktionen här!

Det kan bli väldigt dyrt att inte ha koll! Vad gäller i domstol?

I Konsumentrapporten 2018 hamnar Hantverkarbranschen på absolut bottennivå vad det gäller transparens och tydlighet mot sina kunder. Konsumenter upplever att hantverkar-tjänster generellt är svårt att köpa upp, man vet ej vad man kan förvänta sig och det kan finnas väldigt olika bilder av vad som sagts. Det innebär många missnöjda kunder som ibland slutar i domstol. Men vad är det som gäller då?

Att ha väldigt olika bild av ett arbete blir lätt en källa till konflikt. Och när konsumenten inte är nöjd med ett köp så beror det ofta på att deras förväntningar ej uppfyllts. Men orsakerna till missnöjet varierar. Det vanligaste missnöjet är att konsumenten anser att tjänsten är bristfälligt gjord. Men det kan också vara dåliga förutsättningar inför köp, köpvillkor, prissättning och inte minst dålig kommunikation. Ibland stannar missnöjet vid ett uttalande, eller att man kommer överens om rättning, men ett antal tvister tas varje år upp i domstol. Och vad gäller då?

Dokumentation krävs när det väl gäller

Gemensamt för de flesta fall som når domstol är att båda parter är 110 procent säkra på att just de har rätt. Men det är en sak att ha rätt och en helt annan sak att få rätt. För när en utomstående part (domstol) skall döma i saken, räcker det inte särskilt långt att enbart på ett trovärdigt sätt återberätta fallet, tex att motparten visst accepterade ett visst pris av ett ÄTA-arbete. Om motparten samtidigt hävdar att så var det inte alls, på ett minst lika trovärdigt sätt, då krävs det att allt finns dokumenterat. Och den som har bäst ordning på sin dokumentation, dvs tex en bekräftelsesignatur, har störst möjlighet att få domstolen att döma till dennes fördel.

Vill man tex ha betalt för 175 stilleståndstimmar under tiden man avvaktar bygghandlingar, krävs mer än en efterhandsuppskattning nedskriven på papper. Om det istället finns digital dokumentation som bekräftar att bygget stått still vid 6 tillfällen i sammanlagt 175 timmar, då kommer domstolsförhandlingen gå betydligt lättare!

Vid en tvist handlar det alltså alltid om samma sak, dvs att man presenterar bevis för vad som verkligen har hänt och underlag för de kostnader man nu vill ha betalt för.

Tipsa Tobbe! Var med och tyck till om Resursplanering

Ingen har väl missat att vi nu släppt resursplaneringen och det känns otroligt spännande att vi nu levererat en så efterfrågad funktion, jag hoppas att ni kikat på funktionen och att den kommer väl till användning!

Vill därför passa på att be om er hjälp i vilka funktioner som skulle kunna göra den ännu bättre! Vi vill ju försöka sitta och gissa så lite som möjligt på vad som skall byggas in i systemet och där är er input jätteviktig. Så har ni önskemål kring Resursplaneringen så skicka gärna in dessa till supporten så kommer vi gå igenom dessa och senare implementera de mest önskade funktionerna.

Ny funktionalitet gällande formulär!

Nu på torsdag släpper vi ny funktionalitet i formulär, helt byggda efter era önskemål. Nu kommer utförda formulär vara läsbara för all personal. När personal exempelvis fyller i sin riskanalys, så kan också andra som kommer till arbetsplatsen läsa den direkt i appen under projektet. Givetvis går det också att ställa in att dölja så att inte alla formulär är tillgängliga för alla.

Vi jobbar just nu med en inställning som gör att de formulärsmallar ni önskar går att lägga in som standard på ett projekt så att varje gång ni skapar ett projekt så finns redan de formulär ni önskar där. När den är släppt och klar kommer vi meddela detta! Utöver dessa två nämnda funktioner så kommer vi göra ett par till, men jag återkommer med mer om detta längre fram.

BYE, BYE GOOGLEKALENDERN – ny tideräkning e.RP.

”Vi kommer säkert att kunna tjäna 1–2 timmar varje morgon”

Med den sprojlans nya funktionen Resursplanering kan du fördela din personal på ett enkelt sätt. Samtidigt minskar risken för att jobb faller mellan stolarna. Men innan funktionen lanserades fick tio testkunder komma med sin input. En av dem är Mikael Bryngelsson, arbetsledare på Sjövalla VVS.

Vi tror jättemycket på Resursplanering, det var därför vi gick med i testgruppen. Själva grundstenen i Bygglet är att man har allt på ett ställe. Innan hade vi ett ordersystem, ett lönesystem och så vidare, och alla jobb kom utskrivna på papper. Idag gör jag nästan allt i Bygglet, säger Mikael Bryngelsson.

På tiden f.RP. (före Resursplanering) hade Mikael och kollegan Anders, som leder arbetet och sköter administrationen, en delad Googlekalender. Men där fick de ”hela tiden skriva väldigt mycket”. Dessutom fick de maila alla jobb och ordernummer till montörerna som skulle utföra jobbet.

”Allt är redan kopplat till projekten”

– Den stora skillnaden med Resursplanering är framförallt att allt redan är kopplat till projekten. Vi behöver inte klicka upp ett annat program. Funktionen sparar tid eftersom vi slipper knappa in så mycket grejer. Sen använder vi även Resursplanering till semesterplanering, det är väldigt smidigt.

I Resursplanering kan man enkelt kasta om i sin planering. Om någon blir sjuk kan man till exempel ”drag and droppa” bokningen till en annan person, och alla i arbetslaget kan följa uppdateringarna i sin app.

Idag jobbar Mikael ”väldigt frekvent” i planeringskalendern.

– Våra montörer har inte kommit igång med Resursplanering än, men det ska vi definitivt börja med. För kan vi dessutom avveckla planeringsmailen till dem kommer vi säkert att kunna tjäna ytterligare en till två timmar varje morgon.

Bättre kommunikation och mindre missförstånd

En annan fördel med Resursplanering är att rätt person åker till rätt plats i rätt tid.

– Våra montörer har ett till fyra jobb per dag. Det är många olika småjobb och det har hänt att det blir missförstånd när vi har skrivit fel i bokningen. Så när våra medarbetare kommit igång med den nya funktionen tror jag att det kommer att underlätta kommunikationen väldigt mycket.

– Vi skulle inte återvända till Googlekalendern idag, säger Mikael Bryngelsson.

Sjövalla VVS är ett dotterbolag till Sjövalla Byggservice och har totalt 9 anställda.

3 vinnartips från Årets Hantverkare 2019 (medelstora byggföretag)

Varje år hyllas branschens bästa företag under Hantverkargalan. Vi är stolta men inte särskilt förvånade över att två av våra duktiga kunder gick segrande ur matchen. Den ena av dem, Robin Sjöström, delar med sig av firmans framgångsrecept.

När Hantverkargalan ägde rum den 16 maj var sex av alla nominerade Byggletkunder. Och som om inte det vore nog fick vi se två av dem lyfta vinnarbucklan mot Hamburger Börs innertak: Robin Sjöström Bygg AB (Årets medelstora byggföretag) och Lindqvist & Engström AB (Årets stora byggföretag).

– Bara att vara topp fem var stort, att dessutom vinna var en jättebonus. Alla våra åtta anställda var där och vi firade hela natten lång. Det var en bra fest och alla var glada, säger Robin Sjöström.

Vinnarna av Årets hantverkare röstas fram av sina kunder. Därför passade vi på att fråga Robin hur de gör för att flörta in sig hos ”juryn”.

Robins tips för nöjda kunder

1. Kärleksbomba jobben

– Jag tror att kunderna röstade på oss för att vi gör ett bra hantverk och lämnar de garantier vi ska. Och att vi lägger ner kärlek på jobben. Devisen är att kunden alltid ska vara nöjd när vi åker därifrån.

2. Håll tiderna

– Vi ligger långt fram i planeringarna och försöker att sticka ut lite extra i branschen genom att hålla tiderna. Det gäller att inte lova bort sig allt för mycket, vi är ärliga med hur det ligger till och tackar hellre nej än blir försenade.

3. Förenkla vardagen med digitala verktyg

– Vi har använt Bygglet i ungefär fyra månader. Vi ville ha ett enkelt koncept för tidsregistrering och som är sammankopplat med löner – något som förenklar vardagen för alla inblandade helt enkelt. Innan var det old school med papper och penna. För oss handlar det om att förenkla det administrativa så att man kan lägga timmarna på kunderna istället.

Robin Sjöström Bygg AB har en bred kompetens inom byggnation, från gjutning av plattor till färdigt hus. Företaget har åtta anställda.

Tobbe tipsar – Se om din kund har öppnat offerten!

Ni vet väl om att när ni skickar era offerter via Bygglet, så kan ni se om kund har öppnat och läst offerten?

När ni låser era offerter och mailar ut den låsta versionen via Bygglet, så har ni möjlighet att följa när offerten öppnades senast. Dels så hittar ni den här informationen i varje offert under “e-postlogg” som finns under “Fler funktioner” och även i vyn “Skickade offerter” där alla skickade offerter listas.

Detta verktyg kan vara väldigt värdefullt för att kunna bedriva en effektiv uppföljning på de offerter ni har ute hos kund. Det är också väldigt tacksamt stöd så att ni med säkerhet kan se att era offerter levereras till kund.

Om ni undrar något kring detta eller har frågor kring hur era mail skickas genom Bygglet, så hör gärna av er, så berättar vi hur det fungerar!

Q&A: Så tycker kunden om Sälj din faktura-funktionen

Hur fungerar factoring i praktiken? När ska man inte sälja sin faktura? Och hur reagerar kunderna på att en faktura har överlåtits? Här berättar Byggletkunden Jan Ferdell, affärschef på Agekil, om sina erfarenheter av att sälja fakturor.

Varför bestämde ni er för att testa factoring?

– Vi hade använt Bygglet i många år när samarbetet med Factoringgruppen lanserades. Att sälja fakturor verkade bättre än fakturabelåning i och med att du får ut en större del av beloppet snabbare. Så jag tog kontakt med Factoringgruppen och fick ett bra intryck.

När ska man sälja en faktura?

– Att sälja fakturor gör att vi får upp likviditeten mycket fortare. I Bygglet väljer vi själva vilka fakturor vi ska sälja till Factoringgruppen och inte. Det är väldigt smidigt. Tidigare fanns pengarna i omlopp i systemet, men vi hade dem inte i rätt mängd och nästan alltid i fel tid – med missnöjda kunder som följd. Som delägare var det ingen rolig situation.

När ska man inte sälja en faktura?

– Det är en bra tjänst, men man ska inte fastna i det. Det är som sagt en tillfällig lösning.

Hade du några fördomar om factoring innan du testade?

– Tidigare har factoring nästan varit negativt laddat ord. Det var som en signal till kunden: ”Oj då, är de på väg att gå omkull?” Men jag tycker mig se en attitydförändring. Idag ser många factoring som en smart lösning när man har en tillfällig belastning eller skral likviditet.

Hur har dina kunder reagerat?

– I början kunde vissa kunder reagera på att fakturan var överlåten, framförallt privatpersoner som inte hade någon relation till factoring. Men numera får vi väldigt lite synpunkter. Det ser fortfarande ut som att fakturan kommer från oss, med ett litet tillägg längst ner. Så det har inte varit några problem.

Vad är ditt intryck av Factoringgruppen?

– De är trevliga att ha att göra med och väldigt professionella. Factoringgruppen är litet bolag och svarar snabbt. Vi är väldigt nöjda med bemötandet!

Agekil arbetar med rör, reliningsservice och skyddsrumsrenovering. Företaget har cirka 15 anställda.

 

Vill du veta mer om Factoringgruppen? Läs mer här!