Årets Hantverkare 2019 (stora byggföretag): ”50 procent mer effektiva nu”

Byggföretaget Lindqvist&Engström har använt Bygglet i drygt fyra år och Hampus Engström, ägare och projektledare, beskriver hur det effektiviserat verksamheten med 50 procent.

Hampus beskriver hur helheten i Bygglet kring alla olika projektmoment är en styrka.
– Det gör att vi kan hålla koll på rapporterad tid, kolla upp materialkostnaden för ett tidigare projekt och dessutom skapa och skicka en offert direkt vid ett kundbesök, säger Hampus.

Ger förbättrad kommunikation

Det menar Hampus för med sig en rad fördelar. Han nämner också hur Bygglet förenklar kommunikationen mellan beställare, arbetsledning och hantverkare – en annars stor utmaning för byggbranschen.

– Våra hantverkare kan ringa upp kunder och kontaktpersoner direkt i systemet. De kan även snabbt och enkelt få svar på vad som ingår i offerten för varje enskilt projekt och moment.
Han beskriver hur Bygglet även förbättrar förutsättningarna att bedriva lönsamma och vinstdrivande projekt.

– När vi inte använde oss av Bygglet fick jag veta hur vi låg till ekonomiskt först vid varje årsbokslut. Jag kunde bara gissa mig till hur det gått i alla projekt under året. Nu kan jag göra löpande avstämningar och se exakt hur det går i alla projekt eftersom jag får en översikt av rapporterade timmar och leverantörsfakturor. Det gör att jag kan se vad som är mest lukrativt med möjlighet att styra om verksamheten.

”Medarbetartrivseln ökar”

Hampus bedömer att användningen av Bygglet har gjort verksamheten 50 procent mer effektiv – men menar inte att det digitaliserat bort den personliga kontakten.
– Det gör snarare att vi kan bli mer effektiva när vi väl träffas. Till exempel slipper våra hantverkare använda sig av handskrivna anteckningar och förvara dem i ett tillfälligt kontor i bilen tills de har kommit tillbaka till kontoret där allt administrativt traditionellt sett sköts.
När allt grundläggande finns på plats med full kontroll över alla projekt tror jag också att medarbetartrivseln ökar, avslutar han.

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

Ligger du rätt med dina timarvoden & påslag?

Ta reda på vilka timpriser och påslag som gäller i just din bransch, med hjälp av den här unika statistiken som Bygglet bjuder på. Hur tror du att ditt företag ligger till?

Allt du behöver veta om digital ÄTA-hantering

Ändring och tilläggsarbeten är i de flesta projekt helt ofrånkomligt. Men hur säkrar man att det inte blir dispyter längre fram kring vad som ingick från början, vilket material som var medräknat i offerten, eller hur lång tid ett extra moment tog?

Här är det oerhört viktigt att kunna visa att kunden beställt en viss ändring. Att då förlita sig på en muntlig förfrågan eller beställning väger tunt, då bevisbördan alltid ligger på hantverkaren.

5 steg för att ta kontroll över din ÄTA-hantering och få nöjda kunder

1. Säkerställ att du får digital accept innan ÄTA-arbeten påbörjas!

2. Få reda på hur mycket kostnader ni ligger ute med på tilläggsarbeten genom att din personal redovisar tid och materialinköp direkt mot ditt ÄTA-projekt.

3. Redovisa kostnaderna på nolltid genom att enkelt ta ut listor ur systemet. Det gör dina kundmöten både tydliga och mer effektiva.

4. Se till så att du kan få betalt för allt tilläggsarbete som görs genom att involvera kunden tidigt och få deras accept och signatur.

5. Få en positiv resultatuppföljning och därmed också full kontroll på alla era ÄTO:r!

Vill du läsa mer om hur det fungerar i Bygglet? Klicka här!

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

Tobbe ger dig 3 tips kring vår nya funktion – Formulär

Vår nya funktionalitet Formulär, ger en mängd olika fördelar. Här skapar du dina egna Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor direkt i Bygglet helt digitalt. Det finns också en hel del andra möjligheter förutom grundfunktionaliteten. Nedan får du Tobbes hetaste tips!

Tobias Fransson, Supportchef på Bygglet

1. Lägg till bilder för att synliggöra och styrka din checklista eller egenkontroller

Visste du att det enkelt går att komplettera dina checklistor med bilder över ditt utförda arbete? Ibland är det viktigt att kunna styrka det utförda arbetet med bilddokumentation som underlag till era kunder, eller också för att kunna bevisa i ett senare skede att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Därför har vi i Bygglet tagit fram en möjligheten för dig att smidigt koppla checklistan till ditt projekt. Under arbetets gång kan du sedan enkelt komplettera checklistan med bilder. På så vis får du också bättre kontroll på vad som är utfört i projektet, vad som finns kvar att göra och samtidigt nöjda kunder!

2. Använd digital kundsignatur och undvik “tjafs” längre fram

Många upplever att det efter slutfört projekt blir en del tråkiga samtal från kunder som har en annan uppfattning kring vad som avtalats tidigare eller hur arbetet skulle utföras. Detta kan du undvika genom att istället ha avstämningspunkter med kunden vid viktiga delleveranser eller slutförande och direkt få deras signatur digitalt.

Det innebär att du tillsammans med kunden på plats kan gå igenom alla delar i projektet och direkt lägga in eventuella kommentarer i formuläret och få signaturen på plats. Du kan också välja att senare maila över det till kund, det är ett kvitto på att ni är överens om vad som är gjort och inte gjort.

På så vis kan du känna att överenskommelsen med kunden stäms av vid rätt tillfälle och både du och kunden slipper jobbiga överraskningar mot slutet av projektet. Och med nöjdare, välinformerade kunder vet vi också att betalningsviljan ökar!

3. Samla smidigt in underlag till medarbetarsamtal!

Hamnar du i utvecklingssamtal där medarbetarna kommer oförberedda? Har du kvar dokumentationen kring medarbetarsamtalen från tidigare år?

Genom att använda Formulär, kan du smidigt skapa frågeställningar och skicka ut till dina medarbetare för att samla in frågor kring arbetsklimatet, förbättringsområden eller medarbetarnas tankar framåt inför utvecklingssamtalet.

Då skapar du enkelt en mall med frågor och kopplar till ett projekt du skapat separat för detta. Kopiera sedan mallen lika många gånger som det finns anställda och namnge varje med den anställdes namn.

Nu är den klar att skickas ut och dina medarbetare kan enkelt svara när de har möjlighet direkt i mobilen. På så vis får du en bra bild på hur dina anställda upplever verksamheten och har bra och lättillgängligt underlag inför samtalet samt ordning på dokumentationen som en bonus!

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

Ny lag om e-fakturor from 1 april 2019 – hur påverkar det dig?

I april nästa år blir elektroniska fakturor ett lagkrav för alla företag som utför jobb åt offentliga sektorn. Inga mindre arbeten eller små belopp undantas.

Det har diskuterats i flera år att göra e-fakturor obligatoriskt, men nu blir det verklighet genom den nya lagen som grundar sig i ett EU-direktiv. Målsättningen är att majoriteten av all fakturering skall ske digitalt i Europa redan 2020. Bakgrunden till lagen grundar sig i att myndigheterna vill driva på digitaliseringen i samhället. Förväntade vinster är effektivisering, lägre kostnader och inte minst miljörelaterat. Den elektroniska fakturan måste följa europeisk standard, PEPPOL, vilket innebär att varken PDF- eller scannade fakturor kommer att godkännas. Denna lagstiftning gäller enbart företag som gör affärer med den offentliga sektorn, vilket i Sverige rör ca 200 000 företag.

Så här förbereder du dig

För dig som Bygglet kund är förberedelserna enkla. Bygglet har sedan länge en fungerande hantering för e-fakturor och våra kunder upplever det både smidigt och kostnadseffektivt. Du behöver inte sätta dig in i olika format, eller logga in i olika portaler, utan det blir en helt naturlig del i din faktureringsrutin. Vi håller kollen på lagkraven och löser allt i bakgrunden för dig. Kontakta vår Support och be dem aktivera funktionen “e-faktura”. Så snart du är igång behöver du sedan bara välja distributionssätt “e-faktura”, när du skickar din faktura!

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!