Statens coronastöd för företagare

Det har varit många önskemål om stödpaket uppe i luften i dessa tider, men vad gäller egentligen nu? Läs mer här om stödpaketet som omfattar ca 300 miljarder kronor där staten kan ta kostnader för delar av löner, sjukskrivningar och även ge anstånd med en del skattebetalningar. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter (gäller mellan 1 mars – 30 juni)

 • Sänkning har gjorts till 21,31% för max 30 anställda med månadslön upp till 25 000kr. Överstigande del beskattas som vanligt. (Motsvarar max 5300kr/anställd och en lättnad upp till 159 000 kr/mån)
 • Ålderspensionsavgiften på 10,21% kvarstår
 • Om du vill nyttja denna möjlighet kryssar du i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen: “Reducerad avgift först anställd” under individuppgifter. Regeln börjar gälla from den 6 april och arbetsgivardeklarationen för mars skickas in senast 14 april. 

 

Slopat karensavdrag (gäller mellan 11 mars och 31 maj)

 • Staten betalar ut sjukpenning from första sjukdagen
 • Som arbetsgivare gör du karensavdrag som vanligt. Den anställde måste därefter i efterhand aktivt gå in via försäkringskassan och söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. 

 

FÖRSLAG – Staten tar hela kostnaden för sjuklön (april – maj 2020)

 • Förslaget innebär att staten betalar sjuklön de första 14 sjukdagarna inklusive karensdag samt hela sjuklönen de första 2 månaderna. 
 • Beslut gällande detta förslag fattas den 2e april, så glöm inte att hålla dig uppdaterad!

 

Korttidspermittering (from 7 april och kan gälla i 6-9 månader och kan tillämpas retroaktivt from 16 mars)

 • Staten står vid korttidspermittering för 75% av den totala kostnaden för arbetsminskningen
 • Arbetstiden kan förkortas 20%, 40%, eller 60% vilket innebär en kostnadsminskning till dig som företagare mellan 19% – 53%. För arbetstagaren innebär det en minskning på totallönen före skatt mellan 1% till max 7,5%.
 • Ansökan skickas from 7 april till Tillväxtverket som ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar
 • För att få godkänt krävs följande: 
  • överenskommelse med facket om man har kollektivavtal
  • om du inte har kollektivavtal krävs skriftligt medgivande av 70% av arbetstagarna om att gå ner i tid. (Gäller endast avlönade de senaste 3 månaderna)

 

Stöd för hyressänkningar (1 april – 30 juni)

 • Innebär 50% av fast hyra som staten isåfall betalar
 • Stödet söks av hyresvärden i efterhand hos Länsstyrelsen

 

Uppskjuten skatteinbetalning (from 30 mars) 

 • Gäller arbetsgivaravgifter, preliminärskatt (löneskatt) och mervärdesskatt
 • Omfattar 3 månaders skatteinbetalningar under max 12 månader
 • Anståndsavgiften är 0,3% per månad, vilket totalt blir 6,6% på ett år eftersom det ej är avdragsgill ränta
 • Tillkommer en ränta på anståndet som är 1,25% på årsbasis
 • Skatter som betalats in i februari och mars kan återbetalas från skatteverket
 • Återbetalas senast 12 månader efter det datum man fick sitt anstånd beviljat

 

Anstånd för vinstskatt 2019

 • Gäller för alla fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag
 • Upp till 1 miljon kronor kan avsättas till en periodiseringsfond
 • Man kan lämna in en ny preliminärdeklaration upp till 6 månader efter beskattningsåret
 • Så här fyller du i deklarationen: 
  • NE för enskilda näringsidkare – Ruta R34
  • N3A blankett för delägare i handelsbolag – Ruta 19

 

FÖRSLAG – En statlig företagsakut inrättas

 • En statlig lånegaranti till banker på 75 miljoner per beviljat lån och företag
 • Vänd dig till en bank och ansök om lån med statlig lånegaranti. Denna får dock ej användas till bonusar eller annan typ av ersättningar utöver dina vanliga lönekostnader. 

 

Extra möjlighet att ha sitt företag vilande med a-kassa under 2020

 • Befintlig regel som innebär att man som egenföretagare kan ha sitt företag vilande och ta a-kassa en enda gång under en femårsperiod. 2020 blir dock ett undantag där man alltså tillåts att lägga sitt företag som vilande och samtidigt lyfta a-kassa, utan att det tar hänsyn till de 5 åren.

Lista: 14 kostnader du inte vill missa att göra avdrag på

Håll nere kostnaderna och minska skatterna genom att ha full koll på avdragen du har rätt att göra i deklarationen. Enligt inkomstskattelagen har du nämligen rätt att dra av på alla utgifter som krävs för att förvärva och bibehålla inkomster i företaget. Här listar vi de 14 vanligaste kostnaderna att göra avdrag på som du borde ha koll på.

Enskilda firmor och företag som bedriver yrkesmässig och självständig förvärvsverksamhet har rätt att dra av på alla utgifter som krävs för att driva inkomster till verksamheten enligt inkomstskattelagen. I praktiken kan det ibland skilja sig ibland mellan enskild firma och aktiebolag. 

Hur vet jag vad som gäller för just mitt företag?
Det viktigaste att tänka på är att kostnaderna inte får vara personliga levnadskostnader utan att de måste vara nödvändiga för att skapa inkomster till företaget. Det betyder alltså att du inte får dra av kostnader som inte driver inkomster såsom avgifter, böter, räntor, mutor och viten. Kostnaderna måste också vara av rimlig proportion och relevans för företaget. Dock får företaget självklart välja dyrare alternativ framför billigare. 

Är du osäker på om kostnaden verkligen kan tas upp i ditt företag eller inte (om den är avdragsgill eller inte), kan du använda skatteverkets avdragslexikon för att se exempel och förutsättningar. Ibland finns också ett tak om kostnaden är väldigt hög som kan vara bra att känna till som du också hittar i lexikonet. Här beskrivs också om det är skillnad mellan enskild firma och aktiebolag. Står det inget gäller samma för båda. 

Ytterligare ett sätt att försäkra sig om att man gör rätt i tveksamma situationer, är att göra ett “öppet yrkande” i deklarationen. Det innebär att du helt enkelt lämnar en förklaring till avdraget på en särskil bilaga eller under övriga upplysningar i deklarationen. Om du gjort detta och avdraget sedan nekas innebär det att du slipper ett skattetillägg som normalt läggs på summan av den skatt som du undanhållit staten för felaktigt avdrag. 

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

De 14 vanligaste kostnader du inte vill missa att göra avdrag på:

 1. Advokat- och juristkostnader
 2. Kostnader för bolagsbildning samt inköp före uppstart
 3. Bilkostnader
 4. Datorer och datorprogram
 5. Facklitteratur
 6. Motion och friskvård
 7. Representation, lunch och krogbesök
 8. Kurser och konferenser
 9. Lokal/kontor i egen bostad
 10. Mobiltelefon och samtalskostnader
 11. Reparation och underhåll av byggnad/fastighet
 12. Skadestånd
 13. Skatterådgivning
 14. Underskottsavdrag


Läs mer om varje kostnad på
skatteverkets sida för avdrag.

Så säkrar du likviditeten

Utbrottet av COVID-19 och oron det medfört har under de senaste veckorna vänt vardagen upp och ner för väldigt många av oss, däribland alla Sveriges företagare. Spelplanen har ritats om och många står nu inför ett annat 2020 än man tänkt sig med stor oro för hur den närmsta framtiden kommer se ut.

Vid tider som dessa, när osäkerheten är större, kan det vara bra att se över hur man kan säkra likviditeten och därmed förbereda kontot för lite mer osäkra tider. Det ger dig en större möjlighet att täcka kostnader om det svänger snabbt och oväntade situationer uppstår. Bygglets samarbetspartner Factoringgruppen delar därför med sig av sina tips för att säkra likviditeten: 

Förläng dina betaltider hos dina leverantörer

Alla tjänar i längden på att ha ett bra samarbete över tid. Ett första steg kan därför vara att kontakta sina leverantörer och be om något längre betaltider. 

Förbered kontot för osäkra tider

För att öka företagets likviditet så är factoring ett snabbt och flexibelt finanseringsalternativ att använda sig av. Det kan även vara till hjälp för att undvika de likviditetspåfrestningar som försenade betalningar kan medföra och att täcka tillfälliga kostnader som uppstår.

– Att snabbt få in pengar för sin fordran är extra viktigt i dagens läge när man inte vet hur kundernas betalningsförmåga kommer att se ut framåt, säger Niklas Arvidsson, försäljningschef Factoringgruppen.

I Bygglet kan du sälja dina fakturor med ett enkelt knapptryck. Det enda som behövs är ett snabbt samtal med Factoringgruppen. Genom att ha ett avtal om factoring på plats har du alltid möjlighet att snabbt frigöra pengar och stärka likviditeten när det behövs, vilket är om än viktigare under lite mer utmanande tider.

Förutom att frigöra likviditet finns det även flera andra fördelar med att sälja sin faktura.

 • Mer tyngd i fakturan. Att skicka ut sina fakturor via ett factoringföretag ger ofta mer tyngd i fakturan och kan göra att den blir prioriterad högre hos mottagaren när det är dags för betalning.
 • Minskat administrativt arbete. När du säljer en faktura överlåter du ditt företags kundfordran och Factoringgruppen skickar fakturan till din kund samt tar hand om frågor och eventuella påminnelser om betalningen dröjer. Därmed minskar företagets administrativa arbete och man kan omfördela tid och resurser där det behövs mest.
 • Flexibelt och prisvärt. Du bestämmer vilka fakturor du vill sälja och när och betalar endast för de fakturor du väljer att sälja. Som kund hos Bygglet slipper du även årsavgiften på 2 995 kronor, vilket betyder att tjänsten inte kostar någonting när den inte används.

 

Tveka inte att fråga om råd och stöd

Det är mycket information som sprids och många förändringar som sker. Både Bygglet och Factoringgruppen försöker bidra med våra generella tips, men har du mer specifika frågor så tveka inte heller att kontakta någon av oss. 

Factoringgruppen är ett familjeägt factoringbolag med lång erfarenhet och gedigen kunskap om småföretagande, finansiering och factoringbranschen, 

– Vi förstår företagande och vi vet hur viktig likviditeten är och har hjälpt företag med just detta sedan 2007, säger Niklas Arvidsson, försäljningschef Factoringgruppen.

 

Kontakta Factoringgruppen för att veta mer

 

Niklas Arvidsson, Factoringgruppen
Niklas Arvidsson, Factoringgruppen

Funktionerna i Bygglet som hjälper dig i Coronatider

Här kommer tips på funktioner i Bygglet som vi hoppas kan stötta dig i din verksamhet för att hantera konsekvenserna av Coronautbrottet.

Planeringsverktyget för aktuellt bemanningsläge

Tyvärr kommer vi sannolikt behöva räkna med att många blir sjuka eller tvingas till karantän den närmsta tiden. Bygglets planeringsverktyg kan hjälpa dig få kontroll över verksamheten om frånvaron och inställda uppdrag ökar. Genom att planera in personal på de projekt och uppdrag som ska utföras, och samtidigt registrera in sjuk- och karantänsfrånvaro, får du snabbt överblick över planerade och tillgängliga resurser. Då kan du snabbt planera om allt eftersom situationen förändras. 

Glöm inte att du även kan använda noteringfunktionen i resursplaneringen för att registrera viktig information gällande planeringen.

Funktionen Formulär som kommunikationsverktyg

Även om rubriken Formulär kan luras lite så är det finurliga med detta tillägget (som du just nu kan prova kostnadsfritt i 3 månader) att du snabbt kan nå ut med information till anställda och se vem som tagit del av den, vilket kan vara väldigt viktigt i dessa tider. Har du tilläggsfunktionen Formulär aktiverat kan du alltså också använda den som ett kommunikationsverktyg för att nå ut med information till dina anställda och säkerställa att de tagit del av informationen. Genom att koppla ett formulär till en anställd kommer det visas på startsidan när den anställde loggar in i appen och genom att göra formuläret obligatoriskt får du ett läskvitto och säkerställer att din personal öppnar formuläret.

Så här gör du för att skapa ett formulär som visas i appen

 • Skapa ett formulär där du lägger in den information du vill få ut i en rubrik komponent.
 • Lägg eventuellt till en kryssruta där den anställde får markera att han/hon tagit del av informationen.
 • Markera formuläret som obligatorisk och lägg eventuellt till en signaturkomponent för att säkerställa att de anställda tagit del av informationen (obligatoriska formulär gör så att tidsregistreringen blir låst tills formuläret är inskickat).
 • Koppla formuläret till ett internt projekt, ett projekt som inte är kopplat till en riktig kund. 

 

Notera: För att göra formuläret obligatorisk behöver du på internprojektet skapa upp ett formulär per anställd samt koppla en ansvarig på varje formulär. På så sätt behöver de anställda att öppna upp och skicka in formuläret innan tidsregistreringen blir aktiv.

JUST NU: Vi låter alla våra kunder pröva Formulär kostnadsfritt:

Jag vill pröva tjänsten Formulär kostnadsfritt i 3 månader

 

Har du redan formulär?
Kontakta gärna vår support, support@bygglet.com, om du behöver hjälp med att skapa ditt formulär.

 

Aktuellt just nu – Ny fordonsskatt och spärrade ID06-kort

Nytt år och nya regler och lagar att förhålla sig till. Här kan du läsa mer om vad du kan förvänta dig av de nya reglerna kring fordonsskatt samt hur du kan förhålla dig till ID06-korten.

Vad innebär den nya fordonsskatten?
1 januari höjdes fordonsskatten på bla hantverkarbilar, vilket kan slå väldigt hårt mot mindre företag som behöver förnya sina fordon. Det är inte ovanligt med skattehöjningar på ca 7000kr på mindre transportbilar/pick-uper. Den nya höjningen gäller fordon som registreras från årsskiftet och innebär höjd skatt i tre år innan den går ner på normal nivå igen. Den nya skatten har också gjort så att begagnatmarknaden har stuckit iväg ordentligt med både större efterfrågan och därav höjda priser. 

Vad är egentligen BONUS/MALUS
Bonus/Malus är en beräkning av fordonsskatt för nya fordon. Så här fungerar den:

 • Den som kör en mindre miljöbelastande bil får en bonus, medan den som kör en diesel- eller bensinslukande bil får betala.
 • Bonus gäller för fordon med utsläpp av max 70 gram CO2/km samt gasbilar.
 • Malus gäller för fordon med utsläpp av mer än 95 gram CO2/km.
 • Dieselbilar får dessutom ett extra miljötillägg.
 • Bonus malus gäller både personbilar och lätta lastbilar upp till 3 500 kg.
 • Bilar som är i trafik före den 1 juli 2018 omfattas inte.

 

Alla gamla ID06 – kort spärrades 21 januari i år – Vad gäller nu?

Sedan 1 januari 2016 är det ett lagkrav att använda elektroniska personalliggare på byggen. Lagen tillkom för att undvika svartbygge och därigenom förbättra konkurrenssituationen inom byggbranschen. I den elektroniska personalliggaren skall det framgå vilka som arbetar på bygg-arbetsplatsern samt när arbetspassen börjar och slutar. Det är arbetsplatsen som ansvarar för om det krävs eller ej och en arbetsplats som tillämpar ID06 systemet kan enbart använda ID06-kort för inpassering. Använder ditt företag ID06, då är det hög tid att beställa nytt. Här kan du läsa om tillgängliga leverantörer.

Måste jag ha ID06-kort?
Nej, det finns inga lagliga krav att det är just ID06-kort som skall användas, däremot att man använder en elektronisk personalliggare. Bygglet har stöd för detta och du hittar funktionaliteten under fliken för Tidsregistrering.

Är du osäker på hur det fungerar?
Anmäl dig till vårt ”Kom-Igång-med-Personalliggare-genomgång” online, onsdagen den 12 februari kl 8.30 för att komma igång!

Knapp: Anmäl dig här

Så lyckas du med firmans tvärtom-nyårslöften

Digital detox är för folk utan affärssinne. Ditt nyårslöfte, däremot, stavas MER skärmtid! För att lyckas som företagare behöver du nämligen träda in i upp-och-ner-vända världen. Några som fattat det här med tvärtom-nyårslöften är startupen Ace Construction & Design.  

Vanligt folk har som nyårslöfte att gå ner i vikt. Företagare vill istället VÄXA. Men den firma som inte använder Bygglet för att fixa sina tvärtom-nyårslöften riskerar att göra det onödigt jobbigt för sig.

Här berättar en av ägarna till nystartade Ace Construction & Design, som skapar bygghandlingar åt telecombranschen, hur han tacklar två vanliga tvärtom-nyårslöften:

Hallå Eric Nilsson! Vad gör ni för att…

… VÄXA i storlek?

– Vårt ”nyårslöfte” är att vi ska få en stabil grund att stå på till att börja med. Sedan ska vi utöka verksamheten och bygga en liten fabrik för högkvalitativa bygghandlingar för ledande nätägare och entreprenörer i Norden.

– För oss är Bygglet en förutsättning för att hålla koll på ekonomi och projekt. Jag hade i alla fall inte antagit utmaningen att växa utan ett digitalt verktyg, det skulle vara en för tung administrativ börda, säger Eric.

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!

… ÖKA skärmtiden?

­– Nu när vi startade bolag i egen regi tog vi beslut tidigt att allt skulle vara digitaliserat, just för att slippa sitta med den manuella hanteringen. Bygglet var ett helt naturligt val. Jag och övriga delägare hade en del erfarenheter av Bygglet och är nöjda sedan tidigare, säger Eric.

Numera sköter de allt som rör inköp, tidrapportering och kundfakturor ”i datan”.
– Bygglet hjälper oss att hantera inköp, följa upp fakturor, attestera kostnader och genomföra betalningarna, och vi får det enkelt sammanställt. Bygglet är dessutom ett smidigt sätt att hålla koll på alla kunder och kontaktuppgifter.

Tobbe tipsar – Du missar väl inga intäkter?

Så här i januari vill jag både tipsa och ta emot tips från er! Jag vill säkerställa att ni inte missar några fakturor, berätta om nyheter i Bygglet och det bästa av allt, ta emot tips direkt från er som längtat efter EDI-följesedlar i Bygglet!

1) Undvik missar i faktureringen
Nu när vi börjar nytt år så är det ju skönt att känna att vi ligger i fas med fakturering och inte börjar 2020 med att ta igen missade slantar från 2019. I Bygglet finns självklart bra stöd för att hålla koll, men vi har upptäckt att några missar hur lätt det är!

Om ni står i projektfliken och väljer undermenyn ”Faktureringsöversikt” så ser ni översikten som visar hur ni ligger till i faktureringen. Kika på ”Avslutade” projekt, så ser du direkt om det är tomt på diffarna längst ut till höger. Om inte, finns här pengar att hämta! Den här kollen är ju bra att göra löpande för att enkelt se att inget missas i faktureringen. 

Diffar i faktureringsöversikten


2) Årsvyn på plats i Projektplaneringen

I övrigt vill jag också påminna om att vi har nu släppt ut årsvyn i projektplaneringen som ligger som en öppen beta i systemet. Gå gärna in och prova medans vi bygger. Härnäst kommer vi sätta tänder i möjligheten att dela upp projekten i moment och möjligheten att exportera en tidplan. Du behöver inte oroa dig över att vår betaversion är svajig. Den är skarp och det du arbetar med sparas. Att den ligger i Beta, innebär att vi inte anser oss helt klara med funktionaliteten. 

3) Tobbe behöver EDI-tips
Vi jobbar också med att få till en bra lösning för EDI-följesedlar, vi har kommit ganska långt i hur vi tänkt att det skall funka i systemet. Men! Jag vore väldigt tacksam om du som väntar extra mycket på denna funktionalitet, skulle vilja skriva till mig och beskriva hur du önskar att följesedlarna skall funka i Bygglet och vad du vill få ut av funktionen? 

Jag har eventuellt inte möjlighet att återkoppla på alla mail i detalj, men lovar er att detta kommer vara guld värt för oss när vi sätter oss och målar ihop funktionen innan vi utvecklar den. Så skicka din input till tobias.fransson@bygglet.com, tack på förhand!

”Jag tappade 421 kilo med Bygglet”

Glöm stegräknare och 5:2-metoden. Det snabbaste sättet att slimma till sig är förmodligen att använda Bygglet. Fråga bara Sandor på Göteborgs Måleri & Co AB, ett företag som lyckats banta bort nästan allt papper från kontoret.

– Rent administrativt jobbar vi säkert 50 procent effektivare nu. Jag är jädrigt nöjd med Bygglet! Idag slipper man sprätta tvåhundra kuvert i månaden, gå igenom alla fakturor och se till att allt hamnar på rätt projekt. Eller jaga in tidrapporter och arbetsordrar… Hur lång tid tog inte det?

Sandor Larsson, delägare på Göteborgs Måleri, är något av en Biggest Loser-vinnare. Eller ska vi säga Bygglet Loser? För det är nämligen tack vare Bygglet som firman har kunnat ge hundratals pärmar fräcka fingret, närmare bestämt 350 pärmar!

Gå ner i vikt snabbt – så gjorde Sandor:

 1. Börja med automatisk scanning

– Rent fysiskt är det nog scanningen av leverantörsfakturorna som gjort att vi ”tappat” mest papper. I stället för att sprätta massa kuvert och skriva betalningsfiler manuellt skickar leverantörerna sina fakturor till Bygglets inläsningscentral. Därefter hamnar fakturorna i vårt system och registreras automatiskt på rätt projekt.

 1. Skicka dina offerter digitalt

– Förr satt man med offerter i Word. Numera skickar jag kanske en offert av tvåhundra i pappersformat, och då är det till en gammal person… I Bygglet är allt väldigt lätt och överskådligt. Du skapar en ny kund, sen går du bara in på Offert och ”lyfter in” kunden. Sen är det bara att skriva offerten och skicka digitalt. När kunden har fått offerten och trycker accept skapas ett projekt i Bygglet per automatik. Det är grymt!

 1. Sluta skicka kundfakturor per post

– När man inte har ett digitalt system kan det nog vara väldigt lätt att missa faktureringen. Idag har jag allt i digitala ”pärmar” i Bygglet och systemet talar om för oss att det är dags att fakturera. När ett projekt är färdigt är det bara att stänga det i Bygglet, vilket innebär att projektet blir redo för fakturering. Dessutom slipper man skicka alla fakturor med post.

Tipsa om oss - spara tusentals kronor

För varje ny kund du ger oss får du 20 % av den nya kundens licensavgift första året – i form av rabatt på din nästa årsavgift hos oss!

Visste du att?

Göteborgs Måleri har använt Bygglet sedan 2011 och är en av våra allra första kunder någonsin.
– Vi var det första måleribolaget som kom in och fick möjlighet att vara med och forma systemet efter vår verksamhet. Sedan dess har vi tipsat många samarbetspartners om Bygglet, säger Sandor.

Vill du veta hur vi räknade? Jo, tillsammans med Göteborgs Måleri kikade vi på hur många offerter, projekt, fakturor, scannade inköp och tidsregistreringar de gjort under sina 10 år hos Bygglet. Då kom vi fram till att de sparat 84 000 A4-papper, vilket motsvarar 421 kg. Och pratar vi pärmar så motsvarar detta ca 350 pärmar som man nu slipper spara och bara tar plats!

Göteborgs Måleri gör allt inom måleri, snickeriarbete och totalentreprenad. Företaget grundades 1992 och har idag 33 anställda.

Nordbygg 29 september – 2 oktober

Årets viktigaste byggmöte äger rum 29 september – oktober i Stockholm. Nordbygg är norra Europas största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan och samlar då över 800 utställande företag och drygt 48 000 besökare.

I år kommer Bygglet att stå i monter CO1:19 och vi har många spännande saker inplanerade för mässdagarna. Följ oss i sociala medier för att inte missa några uppdateringar om mässan! Eller läs mer i vår digitala monter.

P.S
Som Bygglet-kund får du en fribiljett till mässan. Det enda du behöver göra är att använda vår kod när du anmäler dig till mässan: byggletnb20

Så hanterar du en förfallen faktura

Vi vet att det är vanligt att inte få fakturan till kund betald i tid. Därför presenterar vi en steg-för-steg guide för hur du smidigast går till väga när en kunds faktura förfallit, i samarbete med Factoringgruppen. Läs vilka rättigheter du har och vad som är standard i branschen genom att ladda ner vårt whitepaper: