Årets alla smällkarameller lagom till nyår!

2019 var ett produktivt år med mycket ny funktionalitet som skapar mervärde för er kunder. Extra kul är att vi har ett helt nytt sätt att arbeta med releaser. Vi har alltid med ett antal kunder i en referensgrupp för att jobba igenom kravställningarna och för att testa. Sedan sitter vi inte på kammaren i månader, utan släpper lite mindre block med funktionalitet allt eftersom den blir klar, för att direkt kunna få med er feedback när vi går vidare. Nedan har vi summerat årets “släpp”!

Resursplanering
En helt ny modul för resursplanering där du enkelt kan planera in all din personal och såklart kommunicera ut direkt i appen, så att den anställde vet när, var och i vilka projekt som de skall jobba i framöver.

 • På projekten ser projektledaren smidigt vilka anställda som är planerade att arbeta på projektet
 • I personalöversikten ges en bra överblick över vilka utav personalen som är utfördelade på olika projekt, vilka som är frånvarande och vilka som inte har något projekt fördelat.
 • Med “dra- och släppfunktionalitet” flyttar du enkelt runt anställda i planeringen.
 • Du kan skifta mellan olika tidsperioder för att kunna planera på både kort och lång sikt
 • Den anställde ser direkt i appen hur deras arbetsvecka ser ut

Formulär
Vår första release av Formulär kom 2018 och efter all input vi fått från er kunder därefter har vi löpande släppt de mest önskade funktionerna: 

 • utförda formulär läsbara för all personal, även när man börjat arbeta med det – när personal exempelvis fyller i sin riskanalys, så kan också andra som kommer till arbetsplatsen läsa den direkt i appen under projektet. Givetvis med möjligheten att dölja så att inte alla formulär är tillgängliga för alla.
 • Formulärsmall automatiskt som standard på Projekt – med en enkel inställning kan du se till att de mest frekventa formulärsmallarna automatiskt läggs till varje gång ett nytt projekt skapas. 
 • kommentarsfält läggs automatiskt till för frågekomponenter 
 • planera och lägg till Formulär, utan att låsa tidsregistreringen. Välj själv vilket datum formuläret skall vara utfört och inskickat.

Integration till Björn Lundéns populära ekonomisystem BL Administration
Till synes en enkel knapptryckning, men oj vad mycket jobb det ligger bakom en fullständig integration till ett ekonomisystem. Nu dyker siffrorna från Bygglet upp “helt magiskt” på rätt plats i BL. Den som har kopplingen slipper dubbelarbete och kan enkelt synka fakturor, projekt, artiklar och kunder.

Projektplanering
Vi släppte ut första beta-versionen av en helt ny modul – projektplanering . I Projektplaneringen ser du direkt hur du ligger till i samtliga projekt, vem som är var, och när du kan planera in nya förfrågningar. 

Den inkluderade bla: 

 • översikt av dina projekt på dag och veckonivå
 • funktioner för att filtrera på projektledare
 • möjlighet till fritextsökning
 • möjlighet att färgkoda projektstaplarna via Ny-/ändradialogen, som slår igenom också i Resursplaneringen. 
 • koppling till resursplaneringen, vilket innebär att du också i projektplaneringen kan se en total resursöversikt i projektet gällande tillgänglighet, inplanering och resursbehov. Med hjälp av färgkodning ser du tex direkt om resurserna räcker eller om du behöver ta in extra personal.

Senare uppdateringar kan du läsa om här!

Arbetslag i Tidsregisteringen
En ny funktion där ni kan dela in all er personal i arbetslag för att sedan enkelt kunna tilldela och godkänna tider för just er personal.

Händelselogg på Projektkortet
En ny funktion inne i projektkortet där ni enkelt ser alla viktiga händelser i projektet så att ni inte missar något viktigt. Där finns även möjlighet att skriva en egen logg för att kunna föra intern dagbok över projektet.

Skön optimering för att ta bort “pain points”
Förbättrad leverantörsinformation från fakturatolkningen, vilket innebär att vi alltid hämtar dagsfärsk leverantörsinfo direkt från Bankgirocentralen, istället för från tolkningstjänsten. Det säkerställer att bankgironumret aldrig blir felaktigt och därmed inte heller era betalningar.