Tobbe ger dig 3 tips kring vår nya funktion – Formulär

Vår nya funktionalitet Formulär, ger en mängd olika fördelar. Här skapar du dina egna Egenkontroller, Riskanalyser och Checklistor direkt i Bygglet helt digitalt. Det finns också en hel del andra möjligheter förutom grundfunktionaliteten. Nedan får du Tobbes hetaste tips!

Tobias Fransson, Supportchef på Bygglet

1. Lägg till bilder för att synliggöra och styrka din checklista eller egenkontroller

Visste du att det enkelt går att komplettera dina checklistor med bilder över ditt utförda arbete? Ibland är det viktigt att kunna styrka det utförda arbetet med bilddokumentation som underlag till era kunder, eller också för att kunna bevisa i ett senare skede att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Därför har vi i Bygglet tagit fram en möjligheten för dig att smidigt koppla checklistan till ditt projekt. Under arbetets gång kan du sedan enkelt komplettera checklistan med bilder. På så vis får du också bättre kontroll på vad som är utfört i projektet, vad som finns kvar att göra och samtidigt nöjda kunder!

2. Använd digital kundsignatur och undvik “tjafs” längre fram

Många upplever att det efter slutfört projekt blir en del tråkiga samtal från kunder som har en annan uppfattning kring vad som avtalats tidigare eller hur arbetet skulle utföras. Detta kan du undvika genom att istället ha avstämningspunkter med kunden vid viktiga delleveranser eller slutförande och direkt få deras signatur digitalt.

Det innebär att du tillsammans med kunden på plats kan gå igenom alla delar i projektet och direkt lägga in eventuella kommentarer i formuläret och få signaturen på plats. Du kan också välja att senare maila över det till kund, det är ett kvitto på att ni är överens om vad som är gjort och inte gjort.

På så vis kan du känna att överenskommelsen med kunden stäms av vid rätt tillfälle och både du och kunden slipper jobbiga överraskningar mot slutet av projektet. Och med nöjdare, välinformerade kunder vet vi också att betalningsviljan ökar!

3. Samla smidigt in underlag till medarbetarsamtal!

Hamnar du i utvecklingssamtal där medarbetarna kommer oförberedda? Har du kvar dokumentationen kring medarbetarsamtalen från tidigare år?

Genom att använda Formulär, kan du smidigt skapa frågeställningar och skicka ut till dina medarbetare för att samla in frågor kring arbetsklimatet, förbättringsområden eller medarbetarnas tankar framåt inför utvecklingssamtalet.

Då skapar du enkelt en mall med frågor och kopplar till ett projekt du skapat separat för detta. Kopiera sedan mallen lika många gånger som det finns anställda och namnge varje med den anställdes namn.

Nu är den klar att skickas ut och dina medarbetare kan enkelt svara när de har möjlighet direkt i mobilen. På så vis får du en bra bild på hur dina anställda upplever verksamheten och har bra och lättillgängligt underlag inför samtalet samt ordning på dokumentationen som en bonus!

Få massor av inspiration, nyheter, förhandsvisning av kommande funktioner och tips direkt i din inkorg varje månad!