3 hantverkar-tabbar som fått 10 000 att klaga hos Konsumentverket

Många är missnöjda med jobbet som hantverkare utför. Under 2017 fick Konsumentverket ta emot nära 10 000 klagomål som rörde hantverkartjänster. Störst är missnöjet i Stockholms län. Men var klämmer skon?

Sammanställningen visar att de vanligaste klagomålen på hantverkare är:
– Arbetet blir dyrare än kommunicerat
– Det tar längre tid än planerat
– Jobbet blir inte utfört på det sätt som var överenskommet

Kan bli kostsamt

Konsumenttjänstlagen uppmanar missnöjda kunder att reklamera fel och förseningar hos hantverkaren så snart som möjligt, eller inom “skälig tid” (inom 2 månader). Konsumenten har rätt av avbeställa tjänsten, häva avtalet och hålla inne med pengar om arbetet inte blev det som parterna kommit överens om. Klagomål kan bli en kostsam historia för dig som är hantverkare.

Kommunikation är kruxet

Niclas Sturesson är ordförande i konsumentvägledarnas yrkesförening. För honom är det tydligt att de vanligaste klagomålen mot hantverkare uppstår ur bristande kommunikation.
– Båda parter behöver förstå vikten av att kommunicera ordentligt så man inte redan från början har olika förväntningar på slutresultatet, säger Niclas. Mängden klagomål betyder inte att branschen som sådan är oseriös; Att anlita hantverkare är ofta kostsamma historier och om något går fel är man därför mer benägen att klaga.

Avtal gör jobbet solklart

Att kommunicera tydligt är nyckel till nöjda kunder. Otydlighet skapar problem. Att vara överens innan arbetet drar igång minimerar oklarheterna. Konsumentverket föreslår alltid att ett avtal skrivs mellan hantverkare och kunden. De har tagit fram mallar för hantverkartjänster på Omboende (sök efter Hantverkarformuläret). Där hittar du också broschyren ”Tips till dig som är bygghantverkare”.

Bygglet-funktioner ger nöjda kunder

De hantverkare som använder projektverktyget Bygglet har goda chanser att hålla kundnöjdheten på toppen – före, under och efter utfört arbete. Det är enkelt att:
– Hålla koll på budgeten för pågående projekt
– Se till att jobbet blir levererat i tid (och med rätt antal timmar)
– Säkerställa att arbetet är korrekt utförd – tack vare den nya funktionen ”Egenkontroller”, där du som hantverkare checkar av arbetet direkt i appen, bifogar fotodokumentation och sedan skickar som pdf direkt till kunden.

Ofta dyker det upp nya uppgifter under arbetets gång. I Bygglet kan du skapa dessa tilläggsarbeten (ÄTA) – kunden kan okeja dem digitalt med ett klick. Jobbet blir som ni har kommit överens om.

Länkar:
Klagomål konsumentverket 2017
Tips till dig som är byggarbetare
BÖ 2017:06 Hantverkarformuläret 17